Follo Energi 984061382 02011 Kveldroveien 103 1407
Ofte stilte spørsmål

Nedenfor finner du svar på ofte stilte spørsmål

NETT OG KRAFT

 

Kan jeg bytte kraft- og nettleveransen?
Du står fritt til å velge hvilken kraftleverandør du ønsker. Nettleveransen bestemmes av området du bor i og kan ikke endres.

 

Hva er forskjellen på nettleie og kraft?
Nettleie er betaling for transport av strømmen frem til din bolig. Kraft er betaling for strømmen du bruker i din bolig.

 

Er nettleien også bestemt av forbruket?
Ja, nettleien består av et fastbeløp per år og et energiledd (pris per transporttert kilowattime).

 

 

FAKTURA

 

 

Hva er eFaktura?
Med eFaktura får du regningene rett i nettbanken ferdig utfylt med
KID-nummer. Alle eFakturaer må godkjennes av deg før de belastes
konto – les mer på www.efaktura.no

 

Hva er E-postfaktura?
Motta faktura på e-post. Send oss din e-postadresse
til kontakt@folloenergi.no eller ring 02011.

 

Hva er AvtaleGiro?
Opprettes direkte i din nettbank eller kontakt kundeservice i din bank.
Strømregningen betales automatisk fra din konto på forfallsdagen
– les mer på www.avtalegiro.no

 

Hva koster det å få papirfaktura?
Det koster 49 kroner pr. faktura.

 

Hvorfor må jeg betale energiledd i nettleien?
Nettleie består av et fastbløp per år og energileddet som er en pris per transportert kWh. Energileddet dekker en del av kostnadene for å drifte nettet, som vedlikehold, stikkledninger og målere.

 

Kan jeg endre forfallsdato?
Nei, det er det ikke anledning til.

 

Hva betyr “diverse” beløpet?
Diverse beløp på fakturaen du mottar, kan være: Forsinkelsesrenter Hvis du ikke betaler en faktura innen forfall, for eksempel hvis du får betalingsutsettelse, vil det påløpe en forsinkelsesrente på 12,25 % p a, denne vil komme på neste faktura. Varselgebyr Om du ikke har betalt en faktura innen forfall, vil det påløpe varselgebyr. Gebyret er pt. kr 67,-.

 

Hvorfor får jeg purregebyr før fristen?
Dette purregebyret skyldes for sen betaling av forrige faktura.

 

Hvorfor får jeg purring, jeg har jo betalt?
Din innbetaling var ikke registrert på det tidspunkt vi produserte vår betalingspåminnelse

 

 

MÅLER


Hvorfor må jeg lese av måleren?
Måleren må leses av for at nettleie og kraft skal bli avregnet riktig. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt dette i sine forskrifter. Intensjonen er at kunden skal få en mer korrekt avregning, bli mer bevisst sitt eget forbruksmønster og etter hvert bli mer enøkbevisst. Mer informasjon på www.nve.no.

 

Hvordan beregnes mitt antatte årsforbruk når jeg ikke har lest av måleren?
Det antatte årsforbruket er basert på historisk forbruk på anlegget. Dette finner du på fakturaen din.

 

Kan jeg lese av måleren så ofte jeg vil?
Ja.

 

Jeg har lest av feil målerstand, hva gjør jeg?
Legg inn den riktige avlesningen, det er den sist leverte standen som blir gyldig.

 

Jeg har lest av måleren, men likevel fått stipulert stand, hvorfor?
Din avlesning har trolig kommet netteier for sent i hende i forhold til avlesningsfristen, og fakturaen er derfor produsert med utgangspunkt i en beregnet målerstand. Det kan også være at du har lest av måleren din på en annen dato enn avlesningsdatoen, som i så fall medfører at netteier har justert avlest målerstand fram eller tilbake slik at den treffer akkurat den datoen NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har fastsatt.