Follo Energi 984061382 02011 Kveldroveien 103 1407
Strømmåleren

Husk å lese av strømmåleren den 1. hver måned

Hvor skal jeg sende av måleravlesning?
Send målerstand til nettselskapet ditt. Bor du i Norgesnett Follo sitt område registrerer du målerstanden på Din side.

Strømmåleren 

Hvorfor må jeg lese av måleren?
Måleren må leses av for at nettleie og kraft skal bli avregnet riktig. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt dette i sine forskrifter. Intensjonen er at kunden skal få en mer korrekt avregning, bli mer bevisst sitt eget forbruksmønster og etter hvert bli mer enøkbevisst. Mer informasjon på www.nve.no.

 

Hvordan beregnes mitt antatte årsforbruk når jeg ikke har lest av måleren?
Det antatte årsforbruket er basert på historisk forbruk på anlegget. Dette finner du på fakturaen din.

 

Kan jeg lese av måleren så ofte jeg vil?
Ja.

 

Jeg har lest av feil målerstand, hva gjør jeg?
Legg inn den riktige avlesningen, det er den sist leverte standen som blir gyldig.

 

Jeg har lest av måleren, men likevel fått stipulert stand, hvorfor?
Din avlesning har trolig kommet netteier for sent i hende i forhold til avlesningsfristen, og fakturaen er derfor produsert med utgangspunkt i en beregnet målerstand. Det kan også være at du har lest av måleren din på en annen dato enn avlesningsdatoen, som i så fall medfører at netteier har justert avlest målerstand fram eller tilbake slik at den treffer akkurat den datoen NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har fastsatt.