Follo Energi 984061382 02011 Kveldroveien 103 1407
Strømsparing

Klarer du å redusere forbruket, sparer du både penger og miljøet.

1 kWh spart er mer verdt enn 1 ny kWh produsert, ny kraft er dyr kraft. Våre vaner og holdninger betyr mye for forbruket.

Hva bruker vi strømmen til i en bolig? Her er det nok store individuelle forskjeller avhengig av boligens størrelse, antall familiemedlemmer og den enkeltes holdninger og vaner.

Som et gjennomsnitt, kan vi regne med at i en bolig med elektrisk oppvarming går ca. 55 % til oppvarming, 15 % til varmtvann, 10 % til lys og de resterende 20 % fordeler seg på de mange apparater vi bruker i huset. Har du en stor bolig og i tillegg har det ekstra varmt inne øker andelen til oppvarming. Er det mange familiemedlemmer som liker å stå lenge i dusjen øker forbruket til varmtvann.

 

Diagrammet viser fordelingen av forbruk i en bolig på 120 m2 med to voksne og to barn.

 

 Hva går strømmen til?

 

Store sparemuligheter ved enkle tiltak
Som det fremgår av diagrammet er det oppvarming, varmtvann og lys som utgjør hovedtyngden av ditt forbruk. Ønsker du å spare må du sette inn tiltak her. Her følger forslag til 5 viktige enøk-tiltak som du enkelt kan gjennomføre.

 

  1. Kontroller innetemperaturen 20 – 21 grader er nok
  2. Reduser eller slå av varmen i rom som ikke er i bruk
  3. Senk temperaturen om natten og på tider hvor ingen er hjemme
  4. Montere sparedusj og se på familiens dusje-/badevaner
  5. Bruk sparepærer på alle steder hvor lyset står mye på
 
ENØK-sjekken
 
Enøk-sjekken er et analyseprogram som er enkel i bruk. Ved å svare på spørsmål blir du ledet gjennom alle viktige enøk-tiltak for en bolig. Når du har vært igjennom spørsmålene vil du få en oversikt over dagens tilstand for boligen. Deretter kan du legge inn de tiltakene du ønsker å vurdere og klikk så på oppdater. Modellen vil da raskt beregne besparelsen i kWh og kroner. Du kan beregne enkelttiltak hver for seg eller samlet, husk bare å trykke oppdater etter hver endring.
 
Ved bruk av analysemodellen, vil du oppdage at hvordan vi bruker boligen vår med både vaner og holdninger, betyr mye for energibruken. Å endre på dette kan gi store besparelser, og tiltaket er i utgangspunktet "gratis". Et årsforbruk på 200 kWh pr. kvadratmeter oppvarmet areal betegnes ofte som et normalforbruk, med det er gode muligheter til å redusere dette.
 
 
 
 
 Energiforbruk pr m2