Follo Energi 984061382 02011 Kveldroveien 103 1407
Miljøfyrtårn

Follo Energi er Miljøfyrtårnsertifisert

7. november 2012 ble Follo Energi Miljøfyrtårnsertifisert

 

 

Miljøfyrtårnsertifiseringen er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som har som formål å gjøre norske lokalsamfunn mer bærekraftige. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Kommunen er den instans som sertifiserer virksomhetene. Les mer på www.miljofyrtarn.no

 

Sertifiseringsmøte ble gjennomført på Vinterbro, og selskapet ble godkjent uten avvik. Onsdag 5. desember ble sertifikatet høytidelig overlevert i kantinen på Vinterbro, av ordfører i Ås kommune Johan Alnes.

 

Miljøfyrtårnsertifisering

Sertifikatet innebærer at selskapet tilfredsstiller oppgitte krav, og har samtidig satt seg nye miljømål, for å minske klimabelastningen ved sin virksomhet. Miljøarbeid vil derfor være en kontinuerlig prossess, som foruten å minske klimabelastning, også kan gi bedre arbeidsmiljø, mer effektive rutiner,  bedre lønnsomhet og positivt omdømme.

 

 

Kravene som ligger til grunn for å bli sertifisert er fordelt på følgende 7 temaer:

  1. HMS (IK) og arbeidsmiljø
  2. Innkjøp og materialforbruk
  3. Energiforbruk
  4. Transport / reiser 
  5. Avfall og avfallsbehandling
  6. Utslipp til vann, luft og jord
  7. Støy og estestikk