Follo Energi 984061382 02011 Kveldroveien 103 1407
Barn og ungdom

Follo Energi ønsker å bidra i lokalsamfunnet og deler årlig ut 100 000 kr til aktiviteter for barn og unge innen kultur, idrett og realfagsatsning.

Vi får utrolig mange fine søknader og må prioriterer etter følgende kriterier:

- Støtte tiltak til barn og unge opp til 19 år.

- Tiltak som treffer mange er mer attraktive enn tiltak som treffer få.

- Brukes til egne tiltak og planer, ikke ordinær drift.

- Laget/foreningen som søker må ha sunn økonomi og godkjente årsregnskap.

- Om/når tiltaket sist fikk støtte fra oss.

 Støtte til barn og unge

Vi deler ut 10 gavesjekker a 5000 kr, mens tre finalister konkurrerer om henholdsvis 25 000 kr,
15 000 kr eller 10 000 kr etter avstemning. Så her gjelder det å skrive en så konkret søknad som mulig slik at vi får et godt innblikk i deres planlagte aktivitet! Stemmene telles opp over påske og vi samler alle som vinner til en uformell overrekkelse hos oss.

 

Alle søknader må leveres på dette søknadsskjemaet: Støtte til barn og unge
Frist: 07.04.2017

Lykke til!