Follo Energi 984061382 02011 Kveldroveien 103 1407
Prisgarantien i vinter

Er prisen på strømbørsen lav får du automatisk billigere strøm, men stiger strømprisen vil den aldri bli høyere enn 48,90 øre/kWh. 

Dato: 18.11.2015

Vinteren nærmer seg og behovet for oppvarming av hus og hjem er i gang. Når forbruket øker betyr det økt etterspørsel av strøm og prisen øker deretter, men denne vinteren (2015/2016) har vi sikret deg som har avtalen Boligstrøm Total ekstra godt. Er prisen på strømbørsen lav får du automatisk billigere strøm, men stiger den er din makspris 48,90 øre/kWh.
I fjor var maksprisen 55 øre/kWh og vinteren 2013/2014 59,95 øre/kWh. 

 

Husk også at Boligstrøm Total inkluderer mer enn bare prisgaranti:


  • Trygg strømforsikring; ingen strømregning om du blir sykemeldt eller arbeidsledig og ingen egenandel ved strømskader forårsaket av lynnedslag eller elektriske feil.
  • Gratis energirådgivning; ring oss på tlf 02011 og få ENØK-råd tilpasset din bolig
  • Etterskuddsvis betaling
  • Felles faktura for strøm og nettleie
 
 

 Makspris vinteren 2015/2016