Follo Energi 984061382 02011 Kveldroveien 103 1407
Strømprisene fremover

Hvordan blir strømprisene fremover? Vær og vind, både hjemme og ute, påvirker strømprisene mer enn noensinne. 

Dato: 19.09.2016

Strømprisene nå er ca 70 % høyere enn på samme tid som rekordåret 2015, men er allikevel det samme som i årene før fjorårets rekordår - altså har vi oss et normalår. På grunn av lite nedbør er magasinfyllingene noe lavere enn vanlig på denne tiden av året og er 79,7 % i Skandinavia. Normalen for årstiden er noe over 82 %.

Prisen utover høsten og opp mot jul forventes å ligge på rundt 25-26 øre/kWh før påslag og avgifter.

 

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia påvirker også prisene her hjemme og produserer nå ca 80 % av full kapasitet. Marginalkostnaden for kjernekraftproduksjonen påvirker våre hjemlige priser en del og ligger nå noe over spotprisen med 28 øre/kWh.

 

I det lange bildet frem mot år 2021 er strømprisene spådd og holde seg runde de prisene vi ser i dag. Om du allikevel ønsker å sikre deg en makspris om vinteren anbefaler vi vårt produkt "Boligstrøm Total" som du kan lese om her.

 

Vannkraftverk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bilde fra Wikipedia