Fastpris 1 år Fastpris For deg som ønsker forutsigbarhet. Med denne avtalen, avtaler du en fast strømpris på 1 år. Ja 49 12 12 45 regionNO1 49 49 26
Fastpris 2 år Fastpris For deg som ønsker forutsigbarhet. Med denne avtalen, avtaler du en fast strømpris på 2 år. Ja 49 24 24 45,50 regionNO1 49 49 26
Fastpris 3 år Fastpris For deg som ønsker forutsigbarhet. Med denne avtalen, avtaler du en fast strømpris på 3 år. Ja 49 36 36 46,5 regionNO1 49 49 26
Boligstrøm Total Annen prismodell Konkurransedyktig strømpris med pristak fra oktober til mars. Er prisen på strømbørsen lav får automatisk billigere strøm, men stiger strømprisen har du en prisgaranti i vinterhalvåret. Avtalen inkluderer også Trygg strømforsikring. Ingen strømregning hvis du bli syk, arbeidsledig og ingen egenandel ved strømskader. Ja 49 43,89 43,10 regionNO1 Avtalen inkluderer også Trygg strømforsikring 365 kr 49 49 http://folloenergi.no/default.aspx?ArtID=311&fid=1232 26
Strøm til innkjøpspris Innkjøpspris Strøm til innkjøpspris er en enkel avtale uten bindingstid eller forskuddsbetaling. Du betaler det samme for strømmen som vi kjøper den for på strømbørsen, pluss et månedsbeløp på kun 59 kroner - og ferdig med det. Ja 59 3,8 regionNO1 49 49 http://folloenergi.no/default.aspx?ArtID=353&fid=1232 26
Follo Energi 984061382 02011 Kveldroveien 103 1407
  • Ingen strømregning hvis du blir syk, arbeidsledig og ingen egenandel ved strømskader
  • Prisgaranti i vinterhalvåret
  • Konkurransedyktig strømpris og etterskuddsvis betaling
  • Felles faktura* for strøm og nettleie som gir deg god oversikt

Velg strømavtale:
Bestill Boligstrøm Total
Ring oss på 02011 eller send oss en epost for hjelp med bestilling

Boligstrøm Total for deg som ønsker en forutsigbar og trygg strømavtale året igjennom
Boligstrøm total er vår mest populære avtale hvor du får en konkurransedyktig strømpris. Er prisen på strømbørsen lav, får du automatisk billigere strøm, men stiger strømprisen har du en ekstra trygghet, vi garanterer en makspris. **Vintergarantiens makspris blir offentliggjort om høsten hvert år. Skulle prisen på strømbørsen stige til værs kan du bare slappe av å vite det ikke berører deg. Du er sikret uansett!

 

I avtalen Boligstrøm Total inkluderer vi også Trygg Strømforsikring

  • Blir du sykemeldt dekker Follo Energi strømregningen din i inntil seks måneder.
  • Skulle du bli arbeidsledig dekker Follo Energi dine strømutgifter i inntil seks måneder.
  • Er uhellet ute og du har fått noe skade på inventar/løsøre som skyldes elektriske fenomen dekker vi egenandelen på din hjemforsikring oppad til kr 4000.

 

Inkludert i avtalen er også gratis energirådgivning.
Ring oss på telefon 02011 å få ENØK-råd tilpasset din bolig. Med enkle grep kan du redusere strømforbruket ditt med 10-15 %.

 

Prisen beregnes hver måned på etterskudd ut fra reelt innkjøp inklusive leverandørens påslag. Fastbeløpet er 49 kroner per måned.

 

Leveringsvilkår og betingelser

 

Skademeldingsskjema og vilkår strømforsikring

 

"Follo Energi er en solid bidragsyter til lokalsamfunnet. Hvert år gir vi økonomisk støtte til barne- og ungdomsaktiviteter i Follo. Det skal lønne seg å handle lokalt!"


*felles faktura for strøm og nettleie gjelder for kunder som bor i Norgesnett Follo sitt område
*Maksprisgarantien for 2017/2018 blir kunngjort i løpet av november 2017